לחץ כאן להורדת הקלטה מהמשיבון הסלולרי של אסי
74KB :משקל ,AVI פורמט